Erhvervslejeret

Hos Advokatfirmaet Thorninger rådgiver vi såvel lejere som udlejere inden for alle områder af erhvervslejeretten.

Vi rådgiver i forbindelse med udarbejdelse af erhvervslejekontrakter, forhold der opstår i lejeperioden, samt ved ophør af lejeforholdet.

Vi yder endvidere bistand med førelse af retssager og voldgiftssager om lejeretlige spørgsmål, herunder sager om markedslejens fastsættelse.