Landbrugets retsforhold

Hos Advokatfirmaet Thorninger har vi mange års erfaring med rådgivning om landbrugets retsforhold.

Vi yder vores rådgivning i tæt samarbejde med øvrige rådgivere, herunder landboforeninger og revisorer.

Vi rådgiver blandt andet om

  • Køb og salg af landbrugsejendomme.
  • Selskabskonstruktioner og anden selskabsret relateret til landbrugsvirksomhed.
  • Kontraktindgåelse f.eks. forpagtningskontrakter og leverandøraftaler.
  • Panteretlige og finansieringsretlige problemstillinger.
  • Matrikulære ændringer, herunder udstykning og arealoverførsel.
  • Generationsskifte.