Retssager og voldgiftssager

Advokaterne hos Advokatfirmaet Thorninger har betydelig erfaring med retssager.

Vores kompetencer omfatter de juridiske fagområder, hvor vi i øvrigt bistår vores klienter.

Forløbet ved en retssag omfatter i reglen:

  • Gennemgang og vurdering af sagen, herunder vurdering af sagens bevisførelse, udfald og omkostninger.
  • Afklaring af mulighederne for at bilægge tvisten ved en forligsmæssig løsning.
  • Fastlæggelse af strategi for retssagen samt gennemførelse af retssagen.

 
Vi bistår med retssagsførelse ved alle retsinstanser i form af byretter, landsretter og Højesteret. Vi bistår endvidere i forbindelse med voldgiftsager om byggeriets retsforhold ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.