Vindmøller og solceller

Hos Advokatfirmaet Thorninger har vi mangeårig erfaring med etablering af landbaserede vindmølleprojekter og solcelleprojekter.

Vi bistår projektudviklere med juridisk rådgivning fra projektstart til projektafslutning blandt andet omfattende:

  • Udarbejdelse af projektkontrakt.
  • Udarbejdelse af eneretsaftaler og køberetsaftaler.
  • Udarbejdelse af samarbejdsaftaler.
  • Rådgivning om værditabsordningen.
  • Tinglysningsmæssige ekspeditioner i relation til de indgåede aftaler med projekthavere og lodsejere.


Vi bistår endvidere projektudviklere med eventuelle tvister, herunder retssager i relation til værditabsordningen mv.