Erhvervs- og selskabsret

Vores rådgivning dækker alle erhvervs- og selskabsretlige problemstillinger.

Vores rådgivning omfatter blandt andet følgende forhold:

  • Danske og internationale kontraktforhold, herunder forhandling og udarbejdelse af samt rådgivning om alle kontraktforhold.
  • Etablering og drift af virksomhed, herunder valg af selskabsform, stiftelse, ejerforhold og virksomhedsstruktur.
  • Selskabsretlige spørgsmål vedrørende kapitaltilførsel, spaltning, fusion og andre former for omstrukturering.
  • Deltagelse i bestyrelsesarbejde og bistand i forbindelse med gennemførelse af generalforsamlinger.
  • Rådgivning til virksomhedens ejer/ledelse vedrørende driften af virksomheden.
  • Forholdet til offentlige myndigheder, herunder indgivelse af ansøgninger og klager over afgørelser.
  • Erhvervs- og selskabsretlige forhold i forbindelse med generationsskifte.
  • Afvikling af virksomheder, herunder likvidation og tvangsopløsning af selskaber.