Ansættelsesret

Hos Advokatfirmaet Thorninger rådgiver vi virksomheder om ansættelsesretlige forhold inden for den individuelle ansættelsesret.

Vi har betydelig erfaring med udarbejdelse af direktørkontrakter samt ansættelseskontrakter for funktionærer og timelønnede medarbejdere.

Vores rådgivning omfatter tillige medarbejderes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, opsigelse og bortvisning af medarbejdere samt udarbejdelse af fratrædelsesaftaler.

Vi bistår endvidere med udarbejdelse af konkurrencebegrænsende aftaler, herunder konkurrence- og kundeklausuler.

Kan en konflikt ikke løses i mindelighed mellem arbejdsgiver og arbejdstager, bistår vi om nødvendigt arbejdsgiver med førelse af retssager og voldgiftssager.