Strafferet

Advokat Jens Erik Pedersen er udpeget som beneficeret forsvarsadvokat af Justitsministeret og bliver beskikket som forsvarer og bistandsadvokat i straffesager.

Du har ret til få beskikket en advokat, hvis du bliver tiltalt i straffesag eller er den forurettede i en straffesag.

Kontakt advokat Jens Erik Pedersen, hvis du har behov for juridisk rådgivning om strafferet.