Familieret og ægtepagter

Familieretten omfatter blandt andet juridiske problemstillinger i forbindelse med skilsmisse, samlivsophør for ugifte samlevende, forældremyndighed, fordeling af pensioner, udarbejdelse af ægtepagter, testamenter, fremtidsfuldmagter mv.

Uanset, hvilken livssituation vi befinder os i, og hvilke fremtidsplaner vi har, så kan familieretlige konflikter forebygges med den rette juridiske rådgivning. Derved undgås utilsigtede økonomiske udfordringer og potentielle familiemæssige uoverensstemmelser.

 

FREMTIDSFULDMAGTER
I en fremtidsfuldmagt kan du give fuldmagt til, at en anden kan handle på dine vegne både økonomisk og i visse tilfælde personligt. Fuldmægtigen vil i personlige forhold kunne handle på dine vegne overfor det offentlige, men fuldmægtigen vil derimod ikke kunne tage stilling til, hvem der skal have ret til at besøge dig eller andre lignende private forhold.


SKILSMISSE
En skilsmisse er det endelige ophør af ægteskabet, og efter en skilsmisse kan begge ægtefæller indgå nyt ægteskab. De økonomiske konsekvenser af en skilsmisse handler om bodeling og pension. Der skal i nogen tilfælde også tages stilling til et ægtefællebidrag. De fleste vælger at benytte advokatbistand til at få et overblik vedrørende økonomien i forbindelse med en skilsmisse, og det er med til at sikre, at der er fuldt overblik over formuen, inden der træffes beslutninger. I tilfælde af der ikke kan findes en acceptabelt forligsmæssig løsning for begge parter, skal sagen afgøres i skifteretten.

 

ÆGTEPAGT
Ved oprettelse af en ægtepagt kan ægtefællerne selv tage stilling til delingen af aktiver ved skilsmisse. Ægtefællerne kan f.eks. have ønske om, at enkelte eller alle aktiver skal være særeje, eller ægtefæller kan have ønske om at sikre ligedeling af pensioner ved skilsmisse. Begge ægtefæller skal underskrive ægtepagten, og ægtepagten skal efterfølgende tinglyses.