Arveret og testamente

Vi yder specialiseret rådgivning omkring de arveretlige regler og mulighederne for at tage stilling til arvens fordeling ved testamente.

Særlige formueforhold fører også til særlige overvejelser i relation til testamente. Vi bistår vores klienter med at finde den bedste løsning.

 Vi rådgiver bl.a. om, hvad man bør tage stilling til, når man opretter et testamente:

  • Begrænsning af arv til tvangsarv
  • Dispositioner over friarv (testationskompetence)
  • Testation i flere led (successionsrækkefølger)
  • Stedbørns forhåndssamtykke til uskiftet bo 
  • Arveafkald (med eller uden vederlag)
  • Særejeklausuler
  • Båndlæggelse
  • Den overlevende ægtefælles ret til at disponere 
  • Forebyggelse af konflikter mellem arvinger
  • Livsforsikringer og pensioner