Boligrådgivning ved køb og salg

RÅDGIVNING VED KØB OG SALG
Vi yder specialiseret rådgivning til private klienter i forbindelse med køb og salg af alle former for fast ejendom f.eks. parcelhuse, sommerhuse, ejerlejligheder mv. Vores rådgivning omfatter alle retsforhold i forbindelse med ejendomshandlen.

Hvor der medvirker ejendomsmægler, omfatter vores rådgivning til køber blandt andet følgende:

  • Gennemgang af købsaftalen med bilag
  • Gennemgang af de på ejendommen tinglyste servitutter
  • Rådgivning om valg af eventuel ejerskifteforsikring
  • Rådgivning om finansiering
  • Digital tinglysning af skøde
  • Udarbejdelse af refusionsopgørelse


Ved forældrekøb rådgiver vi endvidere om de lejeretlige problemstillinger, og vi bistår med udarbejdelse af en boliglejekontrakt.

Vores rådgivning omfatter endvidere generel rådgivning om købets betydning i relation til ugifte samlevende, ægteskab, testamente mv.


HUSK ADVOKATFORBEHOLD
Ved anvendelse af advokatforbehold får du tid til at rådføre dig med en af advokaterne hos Advokatfirmaet Thorninger om købet, også selvom du har underskrevet købsaftalen. Et advokatforbehold er ikke automatisk en del af en købsaftale om fast ejendom. Et advokatforbehold skal skrives ind i købsaftalen og bør formuleres som følger:

”Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende købsaftalen i dens helhed. Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den ... dato ... kl. 16.”

 

OMKOSTNINGER
Omkostningerne forbundet med advokatrådgivning ved køb af fast ejendom må anses for værende minimale i forhold til investeringens størrelse samt den sikkerhed, som advokatrådgivningen indebærer. Ved køb af fast ejendom har vi en gennemskuelig og fast prisstruktur uanset rådgivningens omfang, således at køber på forhånd er bekendt med udgifterne.

Udvalgte prisoplysninger:

Køb af fast ejendom  7.500 kr. inkl. moms
Køb af ejerlejlighed 10.000 kr. inkl. moms
Køb af fast ejendom (uden ejendomsmægler)   12.500 kr. inkl. moms
Køb af liebhaverejendom > 4.000.000 12.500 kr. inkl. moms
Forældrekøb inkl. lejekontrakt                  12.500 kr. inkl. moms                   


Hvor sælger har valgt ikke at udbyde ejendommen til salg via ejendomsmægler, bistår vi med udarbejdelse af købsaftalen samt berigtigelse af handlen.

Bemærk, at prisoplysningerne er vores standardtakster, som kan variere i op- eller nedadgående retning, afhængigt af sagens omfang. Vores honorar fastsættes endeligt, når sagens omfang foreligger.

 Vi ser frem til din henvendelse.