Retssager

Advokaterne hos Advokatfirmaet Thorninger har betydelig erfaring med retssager.

Vores kompetencer omfatter de juridiske fagområder, hvor vi i øvrigt bistår vores klienter. Vi har blandt andet ført mange sager om mangler ved fast ejendom, ansættelsesret, lejeret, arveret mv.

Forløbet ved en retssag omfatter i reglen:

  1. Gennemgang og vurdering af sagen, herunder vurdering af sagens bevisførelse, udfald og omkostninger.
  2. Afklaring af mulighederne for at bilægge tvisten ved en forligsmæssig løsning.
  3. Fastlæggelse af strategi for retssagen samt gennemførelse af retssagen.

Vi undersøger endvidere dine muligheder for at opnå hel eller delvis dækning af sagsomkostningerne via dit forsikringsselskab (retshjælpsdækning) eller via reglerne om fri proces.

Vi bistår med retssagsførelse ved alle retsinstanser i form af byretter, landsretter og Højesteret.