HANNE GRØNBERG NIELSEN

ADVOKATSEKRETÆR

Direkte telefon: 96 59 47 05
Mail: hn@thorninger.dk


SPECIALEOMRÅDER:
Boligadministration
Fast ejendom, herunder køb og salg af private boliger samt erhvervs- og landbrugsejendomme
Tinglysning, udstykning mv.
Ægtepagter og testamenter
Fremtidsfuldmagter


UDDDANNELSE:
Advokatsekretær
Ejendomsmægler