Solceller - 60/40 støtteordning for solcelleanlæg ophævet ved hastebehandlilng fra den 3. maj 2016

Støtteordningen for solceller, hvorved det var muligt at søge om støtte, således at man i de første 10 år fik en garanteret mindstepris på 60 øre/kWh, og de følgende 10 år fik en garanteret mindstepris på 40 øre/kWh, er ophævet. Ophævelsen sker som følge af, at ordningen har modtaget langt flere ansøgninger end forventet.

Læs mere »

Dødsbobehandling - Ikke retskrav på anvendelse af 15 %-reglen ved værdiansættelse af ejendomme udlagt fra dødsbo

Højesteret har den 8. marts 2016 afsagt kendelse i en principiel sag om værdiansættelse af fast ejendom. Kendelsen vedrørte punkt 6, 2. afsnit, i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer og gaveafgiftsberegning (værdiansættelsescirkulæret).

Læs mere »

Ansættelsesret - Ny lov om ansættelsesklausuler

Den nye lov samler reglerne om ansættelsesklausuler i en samlet lov, der gælder for alle ansættelsesforhold og lønmodtagergrupper. Administrerende direktører er dog fortsat undtaget fra reglerne.

Læs mere »

2017-09-14 10:38:00

Kontraktsret - Ny ordning om fremtidsfuldmagter er trådt i kraft


2017-05-02 14:09:00

Selskabsret - Nye regler om registrering af reelle ejere træder i kraft den 23. maj 2017


2016-12-21 13:03:00

Selskabsret - Med lovforslag (L103) indføres kildeartsbegrænsning af underskud fra personers investering i 10-mandsprojekter fra den 14. december 2016


2016-11-03 09:56:00

Selskabsret - Øget mulighed for lovlige kapitalejerlån


2016-10-06 08:16:00

Forsikringsret – Kitesurfing er en farlig sport, hvor heltidsulykkesforsikringen ikke dækker


2016-09-20 13:54:00

AdvokatKODEKS - Advokatfirmaet Thorninger har i dag tiltrådt Danske Advokaters AdvokatKODEKS


2016-08-24 13:46:00

Ansættelsesret - Nye gunstige skatteregler for medarbejderaktier


2016-08-24 09:55:00

Erhvervsret - Kommanditselskaber skal registrere ejere i Det Offentlige Ejerregister


2016-07-06 11:30:00

Strafferet - Klippekortsystemet og reglerne om frakendelse af førerretten


2016-07-06 11:25:00

Kontraktsret - Ny lov om fremtidsfuldmagter


2016-06-28 15:17:00

Strafferet - Klippekortsystemet og reglerne om frakendelse af førerretten


2016-06-01 08:24:00

Solceller - 60/40 støtteordning for solcelleanlæg ophævet ved hastebehandlilng fra den 3. maj 2016


2016-03-11 11:55:00

Dødsbobehandling - Ikke retskrav på anvendelse af 15 %-reglen ved værdiansættelse af ejendomme udlagt fra dødsbo


2016-02-04 08:17:00

Ansættelsesret - Ny lov om ansættelsesklausuler