Kontraktsret - Ny ordning om fremtidsfuldmagter træder i kraft den 1. september 2017

Folketinget vedtog den 12. maj 2016 lov om fremtidsfuldmagter.

 Loven er dog først trådt i kraft den 1. september 2017, da man har ventet på oprettelsen af det digitale Fremtidsfuldmagtsregister.

Ved at udarbejde en fremtidsfuldmagt kan personer med f.eks. demenssygdomme få mere selvbestemmelse over deres fremtidige økonomiske og personlige forhold. Man får dermed mulighed for at få indflydelse på hvordan og af hvem ens økonomiske og personlige forhold skal varetages, hvis man ikke længere selv har evnen til det.

 Oprettelsen af en fremtidsfuldmagt består af 3 trin:

  1. Først skal fremtidsfuldmagten udarbejdes på skrift. Man skal blandt andet beslutte, om der skal være en eller flere fuldmægtige, og man skal beslutte hvilke forhold (økonomiske og/eller personlige), fuldmagten skal gælde.
  2. Herefter skal fuldmagten registreres og underskrives digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Dette foregår via tinglysningssystemet, og der underskrives med NemID. Hvis man er fritaget for kravet om at modtage digital post fra det offentlige, kan man underskrive på papir. Dette foregår ved personligt fremmøde på Statsforvaltningen.
  3. Når fremtidsfuldmagten er underskrevet i Fremtidsfuldmagtsregisteret, skal fremtidsfuldmagten vedkendes for en notar, som også skal påtegne fuldmagten digitalt. Notaren sikrer, at fuldmagtsgiveren er fornuftsmæssigt i stand til at oprette fremtidsfuldmagten og ikke er undergivet et pres fra andre personer.


Herefter ligger fuldmagten som en ”hvilende” fuldmagt, indtil der eventuelt på et senere tidspunkt bliver brug for at sætte den i kraft. Det er Statsforvaltningen, der skal sætte fremtidsfuldmagten i kraft.

Fordelen ved dette nye system er, at der nu er større sikkerhed for, at fuldmagtsgiverens ønsker bliver fulgt.

For yderligere information eller hvis du ønsker hjælp til at udarbejde og registrere en fremtidsfuldmagt kontakt os via 97 32 38 11 eller advokat@thorninger.dk.

Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Advokatfirmaet Thorninger påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brug af orienteringen.