Familiehandler og genoptagelse af ejendomsvurderinger

I forbindelse med de nye ejendomsvurderinger vil skatteforvaltningen tilpasse reglerne og retningslinjerne for hhv. cirkulæret omkring prisfastsættelsen ved de såkaldte ”familiehandler” og genoptagelse af de ”gamle” ejendomsvurderinger.

 

Familiehandler:

Som følge af de nye vurderinger, der ifølge planen skal sendes ud fra dette efterår, er planen at ændre grænserne for beskatning i familiehandler – bedre kendt som handler til +/- 15 % af den offentlige vurdering.

 

Der er forlydender om, at grænsen ved familiehandler vil blive ændret til +/-20 % imod de nuværende +/-15% ud fra et forsigtighedsprincip. Til gengæld skal mange husejere forvente, at de nye offentlige vurderinger vil være højere end de gamle vurderinger, og således vil det for mange formentlig ikke være nogen fordel at vente med en eventuel overdragelse.

 

Ifølge den oprindelige plan skulle de nye regler træde i kraft pr. 1. juli 2020. Det nye cirkulære er imidlertid endnu ikke blevet offentliggjort, og det er heller ikke ændret i den juridiske vejledning, hvorfor grænsen på +/- 15 % gaveafgiftscirkulæret stadig gælder.

 

Da vi dog formoder, at ændringerne fortsat kommer, vil vi fortsat anbefale, at man overvejer, om forældrekøbet skal sælges videre til en fordelagtig pris nu.

 

Genoptagelse af ejendomsvurderinger:

I forbindelse med udsendelse af de nye ejendomsvurderinger, som kræver en stor mængde arbejde hos Vurderingsstyrelsen, har man ligeledes ønsket at trække en streg i sandet i forhold til de tidligere vurderinger.

 

Reglerne for genoptagelse og revision af tidligere vurderinger er derfor blevet ændret, for så vidt angår ”de gamle vurderinger”.

 

Det betyder, at det efter den 31. oktober 2020 ikke længere er muligt at få genoptaget eller revideret vurderingerne fortaget til og med 2019-vurderingen.

 

Reglerne gælder dog ikke, hvor der sker genoptagelse som følge af en anmodning indsendt inden 1. oktober 2020.

 

Vurderingsstyrelsen har i den forbindelse udsendt et styresignal vedrørende, hvornår de mener, at det er relevant at anmode om genoptagelse – og hvornår de vurderer, at der kan ske genoptagelse. Vi vil dog anbefale, at du ser nærmere på din ejendomsvurdering og kontakter os, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til ændring af din vurdering.

 

Vi følger situationen tæt og opdaterer, hvis der sker ændringer i reglerne, cirkulærerne eller den juridiske vejledning.