Ansættelsesret - Ny lov om ansættelsesklausuler

Den nye lov samler reglerne om ansættelsesklausuler i en samlet lov, der gælder for alle ansættelsesforhold og lønmodtagergrupper. Administrerende direktører er dog fortsat undtaget fra reglerne.

 Loven regulerer brugen af konkurrence- og kundeklausuler og kombinerede klausuler. Loven indeholder endvidere et forbud mod jobklausuler.

 De nye regler kommer alene til at gælde for aftaler indgået den 1. januar 2016 eller senere.

 Med lovens vedtagelse er konkurrenceklausulers gyldighed betinget af, at lønmodtageren indtager en helt særlig betroet stilling, og at det i aftalen beskrives, hvilke forhold i stillingen, der gør det påkrævet at indgå en aftale om en konkurrenceklausul. Herudover indebærer reglerne, at varigheden af konkurrenceklausulen og kundeklausulen begrænses.

 Anvender jeres virksomhed konkurrence- og kundeklausuler, bør I kontakte os med henblik på at få tilpasset jeres kontrakter til brug for nyansættelser efter 1. januar 2016.

 For yderligere information, kontakt os via tlf. 97 32 38 11 eller advokat@thorninger.dk

Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Advokatfirmaet Thorninger påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brug af orienteringen.