Strafferet - Klippekortsystemet og reglerne om frakendelse af førerretten

Østre Landsret har d. 7. januar 2016 afsagt kendelse i en sag vedrørende reglerne om frakendelse af førerretten, som følge af gentagne overskridelser af hastighedsbegrænsningerne.

Hovedreglen er, at en almindelig hastighedsoverskridelse over 30% giver et klip. Hvis man får det tredje klip inden for 3 år fra det første klip, udløser det en betinget frakendelse og dermed en orienterende køreprøve. Der gives også klip ved andet end hastighedsovertrædelser.

Dommen tager stilling til, om en betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten nulstiller forudgående ”klip”.

Det kan ud fra dommen konkluderes, at forudgående klip inden for 3 årsperioden ikke bortfalder, som følge af en betinget eller ubetinget frakendelse, hvorfor alle klip inden for 3 års-perioden forud for det nye forhold medregnes ved fastsættelse af sanktionen og frakendelse – det fjerde klip udløser således en ubetinget frakendelse på 6 måneder.

Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Advokatfirmaet Thorninger påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brug af orienteringen.