Forsikringsret – Kitesurfing er en farlig sport, hvor heltidsulykkesforsikringen ikke dækker

Østre Landsret har den 26. maj 2016 afsagt en dom om forsikringsdækning i en sag, hvor en kitesurfer var kommet til skade.

I den konkrete sag havde kitesurferen tegnet en almindelig heltidsulykkesforsikring i et forsikringsselskab, men forsikringsselskabet afviste at dække de skader, som kitesurferen pådrog sig under kitesurfing.

I vilkårene for ulykkesforsikringen stod blandt andet, at følgende skader ikke var omfattet af forsikringen:

”Skade, der sker i forbindelse med bjergbestigning, faldskærmsudspring, drageflyvning, elastikspring, parasailing, dykning med anvendelse af professionelt dykkerudstyr og motorløb af enhver art eller anden lignende farlig sport. ”

Østre Landsret gav forsikringsselskabet medhold i, at skaden ikke var dækningsberettiget. Rettens begrundelse var, at kitesurfing rummer væsentlige faremomenter som følge af den store kraft i kiten og som følge af skadesrisikoen, i tilfælde af at kiten kommer ud af kontrol.

Ifølge dommen omfattes kitesurfing således af forsikringsvilkårenes formulering ”anden lignende farlig sport”, og skader som følge af kitesurfing dækkes derfor ikke af en almindelig heltidsulykkesforsikring.

Hvis man dyrker kitesurfing eller anden ”farlig sport”, er det derfor vigtigt at være opmærksom på, om man har tegnet en ulykkesforsikring, der også omfatter farlig sport i form af kitesurfing.

 

Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Advokatfirmaet Thorninger påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brug af orienteringen.