Erhvervsret - Kommanditselskaber skal registrere ejere i Det Offentlige Ejerregister

Fra d. 1. juli 2016 skal kommanditselskaber registrere oplysninger om virksomhedens ejere i Det Offentlige Ejerregister. Dette gælder selskaber, som er registreringspligtige i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Dermed skal personer, som besidder 5% eller mere i virksomheden registreres. Hvis ingen ejere besidder mere end 5% ejer- eller stemmeandele, skal denne oplysning også registreres.

Det er virksomhedens ledelse, som er ansvarlig for registreringen i Ejerregistret. Er der sket ændringer i ejer- eller stemmeandele, skal disse også opdateres. Dermed har både fysiske og juridiske personer pligt til at meddele virksomheden deres ejerandele senest 2 uger efter ændringer.

For nye kommanditselskaber skal registreringen af ejere ske senest et par dage efter oprettelse eller ændring. For eksisterende selskaber kan den første ejerregistrering foretages frem til d. 1. oktober 2016.

 

Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Advokatfirmaet Thorninger påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brug af orienteringen.