AdvokatKODEKS - Advokatfirmaet Thorninger har i dag tiltrådt Danske Advokaters AdvokatKODEKS

AdvokatKODEKS er en frivillig ordning for advokatvirksomheder, som sætter fokus på advokatens samfundsgavnlige aktiviteter. Ved tiltrædelse af AdvokatKODEKS forpligter advokaten sig til at arbejde for de 5 principper: åbenhed, etik, ledelse, socialt ansvar og diversitet.


Hos Advokatfirmaet Thorninger ønsker vi at bidrage til dette arbejde samt til åbent og aktivt at informere om vores virksomhed og hermed synliggøre vores indsats for at gøre en positiv forskel for vores kunder og for vores samfund.


Med AdvokatKODEKS sættes der fokus på advokatens samfundsansvar som nøgleperson for borgernes retssikkerhed og som betroet rådgiver for erhvervslivet.


AdvokatKODEKS er et brancheinitiativ, der i 2015 blev introduceret af Danske Advokater.