Solceller - 60/40 støtteordning for solcelleanlæg ophævet ved hastebehandlilng fra den 3. maj 2016

Støtteordningen for solceller, hvorved det var muligt at søge om støtte, således at man i de første 10 år fik en garanteret mindstepris på 60 øre/kWh og de følgende 10 år fik en garanteret mindstepris på 40 øre/kWh, er ophævet. Ophævelsen sker som følge af, at ordningen har modtaget langt flere ansøgninger end forventet. Energinet.dk har til og med den 29. april 2016 modtaget ansøgninger om tilsagn på solceller for ca. 4.500 MW, hvilket er 14 gange elproduktionskapaciteten på Amagerværket. Til sammenligning forudsattes det politisk, at i perioden 2018-2020 ville 20 MW blive omfattet af 60/40 støtteordningen årligt.

Loven finder ikke anvendelse på tilsagn om støtte givet før den 3. maj 2016. Hvis du har modtaget tilsagn før den 3. maj 2016, er du stadig berettiget til støtte efter 60/40 støtteordningen.

Der er stadig mulighed for at opnå tilskud til solceller via puljeordningen eller pilotudbuddet i 2016. For yderligere information, kontakt os via tlf. 97 32 38 11 eller advokat@thorninger.dk.

 

Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Advokatfirmaet Thorninger påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brug af orienteringen.