ALLAN SØRENSEN

PARTNER/ADVOKAT (L)


KONTAKTOPLYSNINGER:
Telefon: 97 32 38 11
Mail: as@thorninger.dk


FAGOMRÅDER:
Erhvervsret og selskabsret
Fast ejendom og erhverslejeret
Insolvensret og behandling af konkursboer
Landbrugets retsforhold
Retssager


SPROG:

Engelsk


UDDANNELSE OG KOMPETENCER:
HA(jur) fra Handelshøjskolen i Århus i 2006
Cand.jur. Aarhus Universitet i 2009
Advokatbeskikkelse i 2012
Fast kurator ved Skifteretten i Herning 2015
Møderet for landsretten i 2015
Danske Advokater - Specialistuddannelsen i Retssagsbehandling og Procedure i 2016
Kst. landsdommer, Vestre Landsret i 2017


MEDLEMSKABER:
Foreningen Danske Procedureadvokater
Foreningen Danske Insolvensadvokater


Udover arbejdet som advokat, har Allan Sørensen gennem en årrække undervist på Københavns Universitet og Aarhus Universitet i forskellige formueretlige fag, herunder aftaleret, erstatningsret, obligationsret, tingsret, kautionsret og panteret.